Za priključenje na električnu mrežu postavljena je kvalitetna petopolna stezaljka. Kotlovi EK-12 i EK-9 se mogu priključiti isključivo na trofazni napon, 380 V, a kotao EK-6 se može priključiti i na monofazni napon,220 V, što se radi na zahtev kupca. Kotlove isključivo može na električnu mrežu priključiti ovlašćeni serviser ili drugo stručno lice. Prilikom priključenja na mrežu obavezno proveriti zaštitni vod – uzemljenje. Posto se utvrdi da je kotao pod pritiskom – napunjen fluidom postupak je sledeci:

Utvrditi prisustvo faza u napojnom kablu
Isključiti napon sa kabla i uvesti ga u kotao
Odstraniti izolaciju i faze priključiti na energetske stezaljke označene sa EL1, EL2, EL3, a nulu na stezaljku oznacenu sa N
Uzemnjenje se priključuje na stezaljku označenu sa P
Pustiti napon u kotao i isti je spreman za rad.