Kotao je konstrukcijki rešen tako da se može postaviti na pod ili na zid. Razdelnici sa ventilima iz kotla za jednocevne sisteme su okrenuti uvek u pod i moguće je u samom kotlu montirati razdelnik do 5 krugova što predstavlja uštedu jer nije potrebno montirati poseban ormar sa razdelnicima u zidu. Za dvocevne sisteme ventili mogu biti okrenuti u pod ili nazad, u zid. Po porudzbini kupca ventili se mogu izvesti u levu stranu, a u desnu stranu kotla to nije moguće. Na zid kotao se pričvršćuje pomoću vijaka i tiplova za šta su ostavljeni posebni otvori na zadnjoj strani kotla. Na pod se kotao postavlja i izravnjava pomoću ugrađenih stopica. Topla voda iz kotla, na razdelnik sa crvenim kapicama, spaja se poluspojnicama za bakar ili aluplast, a hladna voda na razdelnik sa plavim kapicama. Hladna voda, povratni vod, uvek se montira preko pumpe za vodu i razdelnik je postavljen pozadi i iznad tople vode.