Proizvodnja i servis električnih kotlova
i montaža etažnog grejanja

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ELEKTRIČNI KOTLOVA „ELEKTRO-TERMO MONTAŽA“ POŽEGA

Pouzdanost u radu je posledica konstrukcijskih rešenja i ugradnje komponenti vrhunskih svetskih proizvođača kao što su „GRUNDFOS“ i „WILO“ za pumpe, „SIEMENS“ i „HAGER“ za sklopke, „ELBI“ za ekspanzione posude, „CALEFFI“ za ventile sigurnosti i automatsko odzračno lonče, „TESA“ za razdelnike sa ventilima, „MMG“ za termostate, „ELEKTROTERMIJA“ za grejače, „CEWAL“ za termomanometre, itd.

Bezbednost i dugotrajnost kotlova obezbeđena je pored kvalitetne izrade i nekim novinama u proizvodnji kotlova sa električnim grejačima kao što su: serijski ograničena maksimalna temperatura kotla na 75ºC što nam je omogućilo da temperatura zaštite od proključavanja bude smanjena sa 115ºC na 90-100ºC. Na kotlovima EK-6-24kw je urađena posebna zaštita od proključavanja pomoću kontaktora ili osigurača spregnutih sa naponskim okidačem, mogućnost proključavanja kotla je time eliminisana.

Sve komponente u kotlu su izrađene od materijala koji ne gore otvorenim plamenom. Ušteda energije se postiže time što su kotlovi konstruisani tako da u sebi imaju malu količinu fluida pa brzo odaju energiju u sistem. Prekidanjem struje trostepenim termostatima obezbeđeno je da u startu kotao radi maksimalnom snagom a kasnije zadatu temperaturu luida odrzava minimalnom potrebnom snagom. Uz naše preporuke da se sistem grejanja reguliše i njime upravlja pomoću sobnih termostata, ventilima sa termostatima i drugim savetima za racionalnu potrošnju može se uštedeti i do 30 do 50% energije.

U proizvodnji kotla se vodi briga i o upotrebi ekoloških materijala pa smo izbegli mineralnu ili staklenu vunu kao izolacione materijale.
Ušteda pri montaži je prednost u odnosu na druge proizvođače jer je kotao opremljen po vašem zahtevu i potrebi sa ventilima, razdelnicima i svim ostalim elementima kotlarnice tako postavljenim da je montaža laka, brza i jednostavna.