Na ovoj stranici možete naći šeme i uputstva za električni kotao koji posedujete.

KATALOG PROZIVODA ETM2021

ELEKTRIČNI KOTAO ZA ETAŽNO GREJANJE EK-6, ŠEMA VEZIVANJA ELEKTRICNOG KOTLA 6 kW link

ELEKTRIČNI KOTAO ZA ETAŽNO GREJANJE EK-9, ŠEMA VEZIVANJA ELEKTRICNOG KOTLA 9 kW link

ELEKTRIČNI KOTAO ZA ETAŽNO GREJANJE EK-12, ŠEMA VEZIVANJA ELEKTRICNOG KOTLA 12 kW link

ELEKTRIČNI KOTAO ZA ETAŽNO GREJANJE EK-18, ŠEMA VEZIVANJA ELEKTRICNOG KOTLA 18 kW link

ELEKTRIČNI KOTAO ZA ETAŽNO GREJANJE EK-24, ŠEMA VEZIVANJA ELEKTRICNOG KOTLA 24 kW link

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ELEKTRIČNIH KOTLOVA, UPUTSTVO