Za zamenu grejača na kotlu i pristup električnim sklopovima, potrebno je obezbediti 500mm slobodnog prostora iznad kotla.
Ne preporučujemo da se kotao ugrađuje u kuhinjske elemente i druge nepristupačne prostore za servisiranje. KORISNIK je dužan da obezbedi pristupačan servisni prostor.
Preporučujemo radne temperature do 55˚C, jer ukoliko sistem radi na većoj temperaturi, a punjen je tvrdom vodom kamenac se intenzivno taloži na grejače koji zbog toga postaju bučni.
Proizvođač preporučuje punjenje sistema demineralizovanom vodom ili drugim namenskim fluidima.
Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujuci i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričnim i mentalnim sposobnostima ili osobama ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost odnosno staranje. Deca se ne smeju igrati sa ovakvim aparatima.
Uređaj nije dozvoljeno čistiti napravama na vruću paru ili visokotlačnim mašinama na čišćenje, jer takve naprave mogu izazvati kratki spoj ili električni udar.